Quay trở lại web site?
Vào lớp học bằng cách điền tên đăng nhập và mật khẩu vào hai ô dưới đây, sau đó nhấn nút đăng nhập.
(Cookies phải được cho phép trong trình duyệt của bạn)Help with Cookies phải được cho phép trong trình duyệt của bạn (new window)
Username:
Password:
 
Ban quên tên đăng nhập hoặc mật khẩu ?
 
Lần đầu tiên bạn đến đây ?
Xin chào! Để có thể truy cập vào các khóa học bạn sẽ phải mất vài phút để tạo một account mới cho chính bạn trên web site này. Mỗi khóa học riêng biệt có thể có một "khoá truy cập ", nhưng bạn chưa cần chúng bây giờ. Sau đây là các bước:
  1. Điền vào biểu mẫu Tài khoản mới với các thông tin của bạn.
  2. Một email sẽ được gửi đến địa chỉ email của bạn.
  3. Đọc email của bạn, nhấn chuột vào liên kết kích hoạt có trong email của bạn.
  4. Tài khoản của bạn sẽ được xác nhận và tiếp theo bạn đăng nhập.
  5. Bây giờ chọn khóa học bạn muốn tham gia vào.
  6. Nếu bạn bị nhắc phải điền vào " một khoá truy cập"- sử dụng khoá truy cập mà giáo viên của bạn đưa cho bạn. Khi đó bạn sẽ được tham gia vào trong khóa học.
  7. Bây giờ bạn có thể truy cập toàn bộ khóa học. Từ bây giờ trở đi bạn chỉ cần nhập tên đăng nhập và mật khẩu của bạn (trong biểu mẫu của trang này ) để đăng nhập và truy cập các khóa học bạn đã đăng ký.