Picture of Nguyễn  Thơm
Cấp chứng chỉ, chứng nhận, thẻ an toàn lao động theo đúng NĐ44 mới nhất
Bởi Nguyễn Thơm - Thứ bảy, 13 Tháng một 2018, 09:04 AM
 

HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG, CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG MỚI NHẤT ( THEO NĐ 44)

Phone: 0934 586 963 – 0986 679  105 (Ms Thơm)

Ngày 15/05/2016, Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động thông qua  nghị định 44/2016/NĐ-CP.

Theo đó, đối tượng huấn luyện an toàn lao động chia thành 6 nhóm.

Nhóm 1:

Đối tượng: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: người đứng đầu cơ sở sản xuất kinh doanh, phòng ban, chi nhánh trực thuộc, quản đốc phân xưởng hoặc tương đương.

Nội dung huấn luyện:

-          Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

-          Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Chứng chỉ: Kết thúc khóa huấn luyện, học viên được cấp chứng nhận  an toàn lao động  nhóm 1 theo mẫu mẫu số 08 Phụ lục II. Giấy chứng nhận có giá trị 2 năm.

Nhóm 2:

Đối tượng: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: chuyên trách, bán chuyên trách trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở.

Nội dung huấn luyện:

-          Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

-          Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động.

-          Nội dung huấn luyện chuyên ngành.

 

Chứng chỉ: Kết thúc khóa huấn luyện, học viên được cấp chứng nhận huấn luyện an toàn lao động  theo mẫu mẫu số 08 Phụ lục II. Giấy chứng nhận có giá trị 2 năm.

Nhóm 3:

Đối tượng: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

Nội dung huấn luyện:

-          Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

-          Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động.

-          Nội dung huấn luyện chuyên ngành.

Chứng chỉ: Học viên sau khi hoàn thành khóa học, qua các kì sát hạch được cấp thẻ an toàn lao động. Thẻ an toàn có thời hạn 2 năm.

Nhóm 4:

Đối tượng: Người lao động không thuộc các nhóm theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 5 Điều này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

Nội dung huấn luyện:

-          Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động.

-          Huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc.

Chứng chỉ: Học viên nhóm 4 sau khi kết thúc khóa học , kết quả huấn luyện được ghi vào sổ theo dõi của đơn vị quản lý.

Nhóm 5:

Đối tượng: Người làm công tác y tế.

Nội dung huấn luyện:

-          Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

-          Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động.

-          Huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động.

Chứng chỉ:  Học viên kết thúc khóa học được cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động theo Mẫu số 07 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 44. Chứng chỉ có thời hạn 5 năm.

Nhóm 6:

Đối tượng: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động

Nội dung huấn luyện:  Người lao động tham gia mạng lưới an toàn, vệ sinh viên ngoài nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định còn được huấn luyện bổ sung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên.

Chứng chỉ:  Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện được cấp giấy chứng nhận huấn luyện. Giấy chứng nhận có giá trị 2 năm.

Nhanh tay đăng kí học an toàn lao động để nhận được ưu đãi tốt nhất.

Mọi thông tin  chi tiết anh/ chị xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO NAM Á

Địa chỉ: Số 399 Trường Chinh, Q. Đống Đa, TP Hà Nội

Phone: 0934 586 963 – 0986 679  105 (Ms Thơm)

Email: thom.viendaotao@gmail.com

Skype: thom.viendaotao

Website: daotaocapchungchi.vn