Picture of User 316 HCM ME6
hepl me!!
Bởi User 316 HCM ME6 - Thứ ba, 14 Tháng mười một 2017, 10:10 AM
 
why use the word "Every morning my thoughts shape my destiny" or not the word" my thinks"?
Picture of Bui Phuong
Trả lời: hepl me!!
Bởi Bui Phuong - Thứ ba, 28 Tháng mười một 2017, 10:56 AM
 
Hello, 

Think là động từ, thoughts là danh từ => Bạn cần dùng "my thoughts" chứ không phải là "my thinks"